FANDOM


Wyposażenie w sprzęt do realizacji zadań ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowymEdit

L.p. Wyposażenie w sprzęt do realizacji zadań ratownictwa chemicznego i ekologicznego w zakresie podstawowym Jednostka miary JRG PSP / OSP w KSRG
1 Standardowy sprzęt i pojazdy ratownicze do realizowania podstawowych czynności ratowniczych kpl. 1
2 Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi typ 2 lub 3 (ubranie, rękawice, buty) kpl. 6
3 Aparaty ochrony układu oddechowego kpl. 6
4 Sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej szt. 1
5 Przyrządy pomiarowe, w tym: kpl. 1
eksplozymetr szt. 1
tlenomierz szt. 1
przyrząd umożliwiające pomiar stężenia tlenku węgla szt. 1
przyrząd umożliwiające pomiar stężenia siarkowodoru szt. 1
przyrząd umożliwiające pomiar stężenia substancji (w zależności od rodzaju zagrożenia — np. chloru) szt. 1
urządzenie wykrywające promieniowanie jonizujące szt. 1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.