FANDOM


Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SLRchEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności, jako lekkiego samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego do prowadzenia wstępnego rozpoznania chemicznego oraz likwidacji lub neutralizacji niewielkich emisji substancji niebezpiecznych. Samochód jest również środkiem transportu zastępu od 4 do 6 osób.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia, narzędzia ratownicze oraz sorbenty i neutralizatory, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako samochód sprzętowy ratownictwa chemicznego (pkt. 2.2.8 PN-EN 1846-1:2011).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP: 
Edit

 • SLRch

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p.

Nazwa wyposażenia

J.m.

Ilość, wielkość, typ

1

Ilość miejsc dla załogi

szt.

4 - 6

2 Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość . i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)

m/lm

4/70 000

3

Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP

szt.

1

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
4 Nadciśnieniowy aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 4 - 6
5 Zapasowe butle do aparatu powietrznego szt. 4 - 6
6 Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi (CUG) szt. 4
7 Bielizna przeciwpotna, termoaktywna kpl. 4
8 Hełm ochronny pod ubranie specjalne CUG szt. 4
9 Ubranie ochronne chemicznie odporne, średnie (kurtka, kaptur, spodnie) kpl. 4
10 Ubranie ochronne chemicznie odporne, lekki (kombinezon) szt. 4
11 Kalosze wysokie chemicznie odporne para 4
12 Rękawice ochronne chemicznie odporne para 8
13 Rękawiczki lateksowe wzmocnione para 50
14 Okulary (gogle) ochronne laboratoryjne szt. 4
15 Maska pełnotwarzowa (z przyłączem gwintowym do filtropochianiaczy
16 Filtropochłaniacz do par i gazów szkodliwych (z przyłączem gwintowym)
17 Zestaw do przemywania oczu*
18 Zestaw do mycia rąk i twarzy*

Grupa 2/S - pompy do ratownictwa chemicznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ

19

Odkurzacz do cieczy i pyłów niebezpiecznych z wbudowaną pompką opróżniającą oraz akcesoriami* kpl 1

Grupa 3/S - armatura i osprzęt do pompEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
20 Zestaw pojemników z polipropylenu o łącznej pojemności* dm3 400
21 Zestaw kuwet, tac i rynien ze stali szlachetnej* kpl. 1
22 Plandeka chemicznie odporna o powierzchni min. 2 m2 z osprzętem do podwieszania pod cysternami i zbiornikami kpl. 1
23 Klucz do łączników gwintowych i kłowych w wersji nieiskrzącej szt. 2
24 Klucze do pokryw studzienek kpl. 1

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ

25

Linka strażacka ratownicza szt. 2

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
26 Nozyco-rozpieracz kombi typu AK o zdolności cięcia A z pompą ręczną i zestawem węży (lub pompą zintegrowaną) kpl. 1
27 Zaciskach do rur z pompą ręczną i zestawem węży kpl. 1
28 Zestaw korków pneumatycznych stożkowych i klinowych wraz z pompką do napełniania* kpl. 1
29 Zestaw do uszczelniania włazów i studzienek kanalizacyjnych* kpl. 1
30 Zestaw pierścieni metalowych skręcanych do uszczelniania pęknięć rur* kpl. 1
31 Zestaw kołków z drewna miękkiego* kpl. 1
32 Zestaw kołków z tworzywa sztucznego* kpl. 1
33 Zestaw mas uszczelniających kpl. 1
34 estaw drobnego sprzętu do uszczelniania (pakuły, druty, obejmy, śruby z nakrętkami, arkusze blachy i tworzyw sztucznych, uszczelki gotowe, itp.)* kpl. 1
35 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
36 Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 1
37 Młotek gumowy lub z tworzywa sztucznego szt. 1
38 Klucz hydrauliczny typu „żaba" o regulowanym rozstawie w zakresie min. 0-50 mm szt. 1
39 Szpadel lub łopata szt. 2*
40 Szczotka uliczna szeroka szt. 2*
41 Miotła do zamiatania z długim włosiem szt. 2*
42  Mop sznurkowy z zapasowym wkładem szt. 2
43 Wiaderko z odciskaczem do mopów szt. 2
44 Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
45 Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
46 Gaśnica dla straży pożarnej o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 1
47 Koc gaśniczy szt. 1

Grupa 7 - sorbenty i neutralizatoryEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
48 Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 20
49 Sorbent syntetyczny uniwersalny* kg 10
50 Neutralizator do substancji kwaśnych* kg 10
51 Neutralizator do substancji zasadowych* kg 10
52 Neutralizator uniwersalny o właściwościach utleniających* dm3 10
53 Zestaw sorbentów do cieczy ropopochodnych* (rękawy, y, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjne dm3 60
54 Zestaw sorbentów do chemikaliów* (rękawy, poduszki, ściereczki, sciereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej dm3 60
55 Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń' ropopochodnych (koncentrat)* dm3 10
56 Zestaw roztworów do dekontaminacji wstępnej* dm3 10
57 Środek odkażający bakterio- i grzybobójczy (koncentrat)* kg 0,5
58  Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 1

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności Edit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
59 Agregat prądotwórczy mocy min. 3,5 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54) szt. 1
60 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m na zwijadle szt. 2
61 Rozdzielacz elektryczny 230V (1f/lf+1 f+lf) szt. 1
62 Zestaw do uziemiania i odprowadzenia elektryczności statycznej* kpl. 1
63 Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego 10 000 Im* szt. 1
64 Reflektor przenośny akumulatorowy przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 2
65 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 4
66 Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 2
67 Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 1
68 Stojak do łaśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 4
69 Stożek ostrzegawczy uliczny szt.. 4
70 Zestaw tablic ostrzegawczych z podstawkami* kpl. 1
71 Miernik stężenia gazu niebezpiecznego* szt. 6
72 Miernik stężenia tlenu* szt. 1
73 . Miernik stężenia gazów i par palnych* szt. 1
74 Zestaw detektorów rurkowych z pompką zasysającą elektryczną i ręczną kpl. 1
75 Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
76 Detektor promieniowania jonizującego szt. 1
77 Zestaw wskaźników odczynu* kpl. 1
78 Termometr stykowy szt. 1
79 Termometr bezdotykowy (pirometr) szt. 1
80 Wiatromierz szt. 1
81 Odbiornik GPS szt. 1
82 Komputer przenośny w obudowie wzmocnionej (tzw. polowy) z bazami danych o substancjach niebezpiecznych oraz oprogramowanie wspomagającym prowadzenie działań z zakresu ratownictwa chemicznego kpl. 1
83 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 4
84 System łączności głosowej pod ubranie specjalne CUG, współpracujący z radiotelefonami przenośnymi kpl. 4

Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
85 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R2 (torba, respirator,  deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających) kpl. 1
86 Nosze sanitarne składane szt. 2

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
87 Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
88 Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy* kpl. 1
89 Linka holownicza stalowa szt. 1

Uwagi to tabeli:Edit

 • ad 5 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej jednokrotną wymianę dla wszystkich aparatów,
 • ad 17-18 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 19 - asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 20-21 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustała odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 28-34 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 39 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
 • ad 40-41 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu antyelektrostatycznym,
 • ad 44 - minimalny skład zestawu narzędzi:
  • 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
  • 6 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
  • 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
  • 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
  • 1 szt. nożyczki do tektury,
  • 1 szt. nożyce do blachy,
  • 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz,
  • 15 szt. kluczy płasko-oczkowych (rozmiary: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 27),
  • 6 szt, kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm),
  • 6 szł. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40),
  • 1 szt. młotek ślusarski o wadze 1 kg,
  • 1 szt. przecinak,
 • ad 45 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
  • 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
  • 3 szł. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3),
  • 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
  • 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz,
  • 1 szt. młotek ślusarski 1 kg,
  • 1 szt. przecinak,
 • ad 48-57 - asortyment neutralizatorów i sorbentów oraz ich posłać ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 62 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustała odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 63 - zestaw powinien składać się minimum z: 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi 1 szt. przedłużacz 230 V/AC od dł. min 15 m z rozgałęziaczem (jeśli konieczny jest do pracy zestawu) 1 szt. akumulator zasilający z gniazdami do zasilania reflektorów (jeśli konieczny jest do pracy zestawu)m.
 • ad 70 - zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym"): A-15 „śliska jezdnia", A-30 „inne niebezpieczeństwo", B-2 „zakaz wjazdu", tablica „zakaz używania ognia otwartego" (wielkość identyczna jak znaków zakazu), tablica „uwaga materiał niebezpieczny" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych), tablica „uwaga materiał żrący" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych), tablica „uwaga materiał zakazny" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych), tablica „uwaga materiał łatwopalny" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych), tablica „uwaga materiał wybuchowy" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych), tablica „uwaga materiał promieniotwórczy" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
 • ad 71-73 - dopuszcza się zastąpienie min. 2 szt. mierników wielogazowych o identycznej funkcjonalności, rodzaje mierzonych gazów niebezpiecznych ustala odbiorca,
 • ad 74 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 77 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 87 - rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
 • ad 88 - zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.

W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.


Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratownictwa chemicznego typu SLRch Warszawa, 21 grudnia 2012

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.