FANDOM


Standard wyposażenia samochodu specjalnego ratownictwa chemicznego SCRchEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia samochodu w ilości minimalnej dla zapewnienia jego podstawowej funkcjonalności. jako ciężkiego samochodu specjalnego, o jak najszerszym spektrum podejmowanych czynności ratowniczych z zakresu ratownictwa chemicznego, będąc również środkiem transportu zastępu od 2 do 6 osób.
Dopuszcza się również wyposażenie samochodu w dodatkowe urządzenia, narzędzia ratownicze oraz sorbenty i neutralizatory, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej lub wynikające z zadań specjalistycznej grupy ratownictwa chemiczno-ekologicznego, której wyposażenie stanowi samochód. Doposażenie samochodu może się odbyć w ramach rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Samochód klasyfikowany jest, jako samochód sprzętowy ratownictwa chemicznego (pkt. 2.2.8 PN-EN 1846-1:2011). Dopuszcza się wykonanie tego typu samochodu w klasie M lub S (pkt. 3 PN-EN 1846-1:2011).

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

 • SCRch

Wyposażenie samochoduEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet. Wyposażenie należy rozmieścić w przedziale sprzętowym. Dopuszcza się umieścić część wyposażenia w kabinie załogi, pod warunkiem zachowania szczególnej staranności jego mocowania. W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania typu i parametrów charakterystycznych, typ, rodzaj parametrów i wartości graniczne ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie zamontowane na stałeEdit

L.p.

Nazwa wyposażenia

J.m.

Ilość, wielkość, typ

1

Ilość miejsc dla załogi

szt.

2 - 6

2 Generator prądotwórczy o mocy w zakresie 16÷20 kW szt. 1
3 Maszt oświetleniowy z reflektorami (minimalna wysokość . i łączna wielkość strumienia świetlnego reflektorów)

m/lm

5/300 000

4

Radiotelefon przewoźny w kabinie kierowcy, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP

szt.

1

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
5 Aparat powietrzny butlowy na sprężone powietrze z maską i sygnalizatorem bezruchu* kpl. 8
6 Zapasowe butle do aparatu powietrznego szt. 12
7 Ubranie specjalne chroniące przed czynnikami chemicznymi (CUG) szt. 8
8 System chłodzenia pod ubranie specjalne CUG kpl. 8
9 Bielizna przeciwpotna, termoaktywna kpl. 8
10 Hełm ochronny pod ubranie specjalne CUG szt. 8
11 Zestaw ochronny na ubranie specjalne CUG do pracy w bardzo niskich temperaturach lub z gazami i parami zamarzającymi kpl. 4
12 Ubranie ochronne chemicznie odporne, średnie (kurtka, kaptur, spodnie) kpl. 8
13 Ubranie ochronne chemicznie odporne, lekki (kombinezon) szt. 8
14 Ubranie ochrony radiacyjnej szt. 4
15 Kalosze wysokie chemicznie odporne para 8
16 Rękawice ochronne chemicznie odporne para 16
17 Rękawiczki lateksowe wzmocnione para 50
18 Okulary (gogle) ochronne laboratoryjne szt. 8
19 Maska pełnotwarzowa (z przyłączem gwintowym do filtropochianiaczy szt. 8
20 Filtropochłaniacz do par i gazów szkodliwych (z przyłączem gwintowym) szt. 16
21 Zestaw do przemywania oczu* kpl. 1
22 Zestaw do mycia rąk i twarzy* kpl. 1

Grupa 2/S - pompy do ratownictwa chemicznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
23 Pompa perystaltyczna o wydajności min. 300 dm3/min z napędem elektrycznym przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z akcesoriami kpl. 1
24 Pompa wirnikowa o wydajności min. 300 dm3/min z napędem elektrycznym przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z wbudowaną pompką zasysającą kpl. 1
25 Pompa beczkowa o wydajności min. 150 dm3/min z napędem elektrycznym przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) kpl. 2
26 Pompa membranowa o wydajności min. 300 dm3/min z napędem pneumatycznym przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) wraz z kompresorem zasilającym i akcesoriami kpl. 1
27 Pompa zanurzeniowa o wydajności min. 200 dm3/min z napędem elektrycznym przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) i odporna na działanie cieczy żrących wraz z wyłącznikiem ochronnym kpl. 1
28 Odkurzacz do cieczy i pyłów niebezpiecznych z wbudowaną pompką opróżniającą oraz akcesoriami* kpl. 1
29 Pompa membranowa szt. 1

Grupa 3/S - armatura i osprzęt do pompEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
30 Zestaw węży do przepompowywania cieczy żrących (łączna długość)* m 40
31 Zestaw węży do przepompowywania cieczy ropopochodnych (łączna długość)* m 40
32 Zestaw armatury do pomp do cieczy ropopochodnych i żrących* kpl. 1
33 Zestaw przełączników do łączy gwintowych i kłowych* kpl. 1
34 Zestaw przyłączy do cystern kolejowych i samochodowych* kpl. 1
35 Zestaw zbiorników z pokrywami (w tym jeden podciśnieniowy) ze stali szlachetnej o łącznej pojemności* dm3 1000
36 Zestaw zbiorników składanych o konstrukcji stelażowej odpornych chemicznie o łącznej pojemności* dm3 3000
37 Zestaw zbiorników składanych typu balon odpornych chemicznie o łącznej pojemności* dm3 1000
38 Zestaw pojemników z polipropylenu o łącznej pojemności* dm3 400
39 Wanna pneumatyczna o powierzchni min.3 m2 wraz z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza kpl. 1
40 Zbiornik zamykany do zabezpieczenie rozszczelnionych beczek szt. 1
41 Zestaw kuwet, tac i rynien ze stali szlachetnej* kpl. 1
42 Plandeka chemicznie odporna o powierzchni min. 4 m2 z osprzętem do podwieszania pod cysternami i zbiornikami kpl. 1
43 Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej ZW 52 i/lub ZW 75 szt. 2
44 Klucz do łączników gwintowych i kłowych w wersji nieiskrzącej szt. 4
45 Klucze do pokryw studzienek kpl. 2

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
46 Drabina nasadkowa (przęsło) szt. s

47

Linka strażacka ratownicza szt. 2

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
48 Nozyco-rozpieracz kombi typu AK o zdolności cięcia A z pompą ręczną i zestawem węży (lub pompą zintegrowaną) szt. 1
49 Rozpieracz szczękowy typu AS szt. 1
50 Nożyce typu AC o zdolności cięcia F szt. 1
51 Cylinder rozpierający typu min. R120/250 szt. 1
52 Pompa hydrauliczna o trybie pracy ATO z zestawem węży kpl. 1
53 Przecinacz do pedałów z pompą ręczną i zestawem węży kpl. 1
54 Zaciskach do rur z pompą ręczną i zestawem węży kpl. 1
55 Rozpieracz do połączeń kołnierzowych z pompą ręczną i zestawem węży* kpl. 1
56 Zestaw płaskich poduszek do uszczelniania pęknięć rur i zbiorników mocowanych pasami naciągowymi* kpl. 1
57 Zestaw płaskich poduszek do uszczelniania pęknięć rur i zbiorników mocowanych podciśnieniowo* kpl. 1
58 Osprzęt do zasilania płaskich poduszek do uszczelniania z butli sprężonego powietrza lub kompresora kpl. 1
59 Zestaw korków pneumatycznych do zamykania rur* kpl. 1
60 Zestaw korków pneumatycznych z odpływem do zamykania rur* kpl. 1
61 Osprzęt do zasilania korków pneumatycznych z butli sprężonego powietrza lub kompresora kpl. 1
62 Butla na sprężone powietrze do poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6 dm3 kpl 8
63 Zestaw korków pneumatycznych stożkowych i kliniowych wraz z pompką do napełniania* kpl. 2
64 Zestaw do uszczelniania włazów i studzienek kanalizacyjnych* kpl. 1
65 Zestaw pierścieni metalowych skręcanych do uszczelniania pęknięć rur* kpl. 2
66 Zestaw kołków z drewna miękkiego* kpl. 1
67 Zestaw kołków z tworzywa sztucznego* kpl. 1
68 Zestaw mas uszczelniających* kpl. 1
69 Zestaw drobnego sprzętu do uszczelniania (pakuły, druty, obejmy, śruby z nakrętkami, arkusze blachy i tworzyw sztucznych, uszczelki gotowe, itp.)* kpl. 1
70 Wentylator nadmuchowo-wyciągowy z napędem elektrycznym, przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z zestawem rękawó ssących i tłocznych kpl. 1
71 Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 1
72 Nożyce do cięcia prętów o średnicy min. 5 mm szt. 2
73 Młotek gumowy lub z tworzywa sztucznego szt. 1
74 Klucz hydrauliczny typu „żaba" o regulowanym rozstawie w zakresie min. 0-50 mm szt. 2*
75 Szpadel szt. 2*
76 Łopata szt. 2*
77 Szufla szt. 2*
78 Szczotka uliczna szeroka szt. 4*
79 Miotła do zamiatania z długim włosiem szt. 4*
80 Mop sznurkowy z zapasowym wkładem szt. 4
81 Wiaderko z odciskaczem do mopów szt. 4
82 Zestaw narzędzi ślusarskich* kpl. 1
83 Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* kpl. 1
84 Zestaw do awaryjnego otwierania zaworów sterowanych pneumatycznie* kpl. 1

Grupa 6 - podręczny sprzęt gaśniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
85 Gaśnica dla straży pożarnej o ilości środka min. 5 kg albo 6 dm3 szt. 1
86 Koc gaśniczy szt. 1

Grupa 7 - sorbenty i neutralizatoryEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
87 Zapora elastyczna do ograniczania rozlewisk ropopochodnych na wodzie (łączna długość) m 25
88 Sorbent mineralny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 100
89 Sorbent syntetyczny do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni stałych* kg 60
90 Sorbent syntetyczny pływający do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych z powierzchni wody* kg 40
91 Sorbent syntetyczny uniwersalny* kg 60
92 Neutralizator do substancji kwaśnych* kg 50
93 Neutralizator do substancji zasadowych* kg 50
94 Neutralizator uniwersalny o właściwościach utleniających* dm3 30
95 Zestaw sorbentów do cieczy ropopochodnych* (rękawy, y, poduszki, ściereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjne dm3 300
96 Zestaw sorbentów do chemikaliów* (rękawy, poduszki, ściereczki, sciereczki, wstęgi) o łącznej zdolności sorpcyjnej dm3 300
97 Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń' ropopochodnych (koncentrat)* dm3 40
98 Zestaw roztworów do dekontaminacji wstępnej* dm3 50
99 Urządzenie mechaniczne do rozkładania sorbentów sybkich szt. 2
100 Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu szt. 2
101 Sito do zbierania sorbentu pływającego szt. 4

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności Edit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
102 Agregat prądotwórczy mocy min. 10 kW o napędzie spalinowym (stopień ochrony IP 54) szt. 1
103 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 30 m na zwijadle - stopień ochrony IP 67 szt. 4
104 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min, 30 m na zwijadle przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 2
105 Przedłużacz elektryczny 400 V o długości min. 50 m na zwijadle - stopień ochrony IP 67 szt. 4
106 Przedłużacz elektryczny 400 V o długości min. 50 m na zwijadle przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 2
107 Rozdzielacz elektryczny 400 V (3f/3f+3f+3f) - stopień ochrony IP 67 szt. 2
108 Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+lf+lf) - stopień ochrony IP 67 szt. 2
109 Rozdzielacz elektryczny 230V (1f/1f+1f+lf) - stopień ochrony IP 67 szt. 2
110 Rozdzielacz elektryczny 400 V (3f/3f+3f+3f) przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 2
111 Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+lf+lf) przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
112 Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/lf+lf+1f) przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
113 Łącznik przejściowy (3f/3f+lf) do przyłączania urządzeń przeznaczonych do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) szt. 1
114 Trójfazowy przemiennik faz - stopień ochrony IP 67 szt. 1
115 Zestaw do uziemiania i odprowadzenia elektryczności statycznej* kpl. 1
116 Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego 15 000 Im* szt. 4
117  Przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego 10 000 im przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex)* szt. 2
118 Reflektor przenośny akumulatorowy przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 4
119 Latarka przeznaczona do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (Ex) z ładowarką kpl. 6
120 Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca) szt. 8
121 Taśma ostrzegawcza (rolka) szt. 2
122 Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką szt. 8
123 Stożek ostrzegawczy uliczny szt. 6
124 Zestaw tablic ostrzegawczych z podstawkami* kpl. 1
125 Zestaw detektoró rurkowych z pompką zasysajacą elektryczną i ręczną* kpl. 1
126 Zestaw do poboru próbek* kpl. 1
127 Lokalizator wycieków gazów i par wybuchowych szt. 1
128 Elektroniczna stacja meteorologiczna szt. 1
129 Odbiornik GPS szt. 1
130 Radiotelefon przenośny z ładowarką, zasilaną z instalacji samochodu kpl. 8
131 System łączności głosowej pod ubranie specjalne CUG, współpracujący z radiotelefonami przenośnymi kpl. 8
132 Bezprzewodowy system nadzoru pracy ratowników w strefie zagrożenia (możliwość nadzoru min. 8 ratowników) kpl. 1

Grupa 9 - sprzęt ratownictwa medycznegoEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
133 Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R2 (torba, respirator,  deska ortopedyczna, zestaw szyn unieruchamiających) kpl. 1
134 Respirator regulowany do tlenoterapii szt. 1
135 Nosze sanitarne składane szt. 2

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
136 Myjka wysokociśnieniowa z akcesoriami* kpl. 1
137 Kabina dekontaminacyjna z wanną i stelażem pneumatycznym wraz z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza kpl. 1
138 Zestaw pojemników i worków do zbierania odpadów poakcyjnych* kpl. 1
139 Namiot pneumatyczny o powierzchni min. 10 m2 wraz z osprzętem do napełniania z butli sprężonego powietrza kpl. 1
140 Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego* kpl. 1
141 Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy* kpl. 1
142 Hol sztywny szt. 1
143 Linka holownicza stalowa szt. 1

Uwagi to tabeli:Edit

 • ad 6 - butle muszą być przystosowane do aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu, w przypadku aparatów wielobutlowych ilość zapasowych butli powinna zapewniać co najmniej półtorakrotną wymianę dla wszystkich aparatów,
 • ad 9 - nie jest wymagana, jeśli znajduje się na wyposażeniu osobistym strażaków,
 • ad 21-22 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 28 - asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 30-38 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 41 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 55 - nie jest wymagany jeśli inne narzędzia hydrauliczna na wyposażeniu posiadają funkcję rozpierania połączeń kołnierzowych,
 • ad 56-57 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 60-61 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 63-69 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 74-77 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu nieiskrzącym,
 • ad 78-79 - jedno z narzędzi musi być w wykonaniu antyelektrostatycznym,
 • ad 82 - minimalny skład zestawu narzędzi:
  • 4 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8, 10 mm),
  • 7 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3, PH-4, PZ-1, PZ-2, PZ-3),
  • 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
  • 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
  • 2 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz (rozstawy maks. do 25 i 35 mm),
  • 12 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
  • 12 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 9x11, 12x14, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28, 30x32),
  • 7 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm),
  • 7 szt. kluczy typu TORX (rozmiary: T-10, T-15, T-20, T-25, T-30, T-40, T-50),
  • 2 szt. młotków ślusarskich (o wadze 1 i 2 kg),
  • 1 szt. przecinak,
 • ad 83 - minimalny skład zestawu narzędzi nieiskrzących:
  • 3 szt. śrubokrętów płaskich (szer. końcówki: 4, 6, 8 mm),
  • 3 szt. śrubokrętów krzyżowych (typy: PH-1, PH-2, PH-3,
  • 1 szt. szczypce uniwersalne tzw. kombinerki,
  • 1 szt. cęgi boczne lub czołowe,
  • 1 szt. kluczy nastawnych rolkowych tzw. francuz o rozstawie min. 20,
  • 9 szt. kluczy płaskich (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 2427, 26x28),
  • 9 szt. kluczy oczkowych (rozmiary: 8x10, 13x15, 14x17, 16x18, 17x19, 20x22, 21x23, 24x27, 26x28),
  • 4 szt. kluczy sześciokątnych tzw. imbus (rozmiary: 5, 6, 8, 10, 12 mm),
  • 1 szt. młotek ślusarski 1kg,
  • 1 szt. przecinak
 • , ad 84 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 88-98 - asortyment neutralizatorów i sorbentów oraz ich posłać ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 115- asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 116-117 - zestaw powinien składać się minimum z:
  • 1 szt. statywu o wysokości min. 3 m,
  • 2 szt. reflektorów z przewodami zasilającymi,
  • 1 szt. przedłużacz 230 V/AC od dł. min 15 m z rozgałęziaczem (jeśli konieczny jest do pracy zestawu),
  • 1 szt. akumulator zasilający z gniazdami do zasilania reflektorów (jeśli konieczny jest do pracy zestawu),
 • ad 124- zestaw powinien zawierać następujące znaki (oznaczenia zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym"):
 • A-15 „śliska jezdnia",
 • A-30 „inne niebezpieczeństwo",
 • B-2 „zakaz wjazdu",
  • tablica „zakaz używania ognia otwartego" (wielkość identyczna jak znaków zakazu),
  • tablica uwaga materiał niebezpieczny" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
  • tablica „uwaga materiał żrący" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
  • tablica „uwaga materiał zakaźny" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
  • tablica „uwaga materiał łatwopalny" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
  • tablica „uwaga materiał wybuchowy" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
  • tablica „uwaga materiał promieniotwórczy" (wielkość identyczna jak znaków ostrzegawczych),
 • ad 125-126 - asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 136- asortyment akcesoriów i ich ilości ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 138- asortyment zestawu i ilości jego elementów ustala odbiorca w zależności od potrzeb,
 • ad 140- rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny,
 • ad 141- zestaw narzędzi fabrycznie dołączonych do urządzeń.
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustała użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.

Na podstawie: Standard wyposażenia samochodu ratownictwa chemicznego typu SRch Warszawa, 21 grudnia 2012

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.