FANDOM


Standard wyposażenia kontenera pożarniczego - kontener przeciwpowodziowy z zaporami typu KPpZEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego, wyposażonego w zapory do budowy wałów oraz materiały do ich wzmacniania.
Mój szef jest strasznym balasem i chuj
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

  • KPpZ

WyposażenieEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Kalosze do brodzenia, wysokie lub biodrowe (spodnie wodery) para 4

Grupa 2 - pompy pożarniczeEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
2  Pompa pływająca do cieczy zanieczyszczonych o wydajności min. 400 dm3/min szt. 2

Grupa 3 - armatura i osprzęt pożarniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
3 Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA szt. 20

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
4 Zapory przeciwpowodziowe o wysokości minimum 40 cm z możliwością spiętrzenia zapory do wysokości minimum 65 cm w układzie ustawienia zapory w formie piramidy. Długość pojedynczego odcinka 10 mb. Napełnianie zapory poprzez złącze rozmiaru 52 typu STORZ szt. 450
5 Elementy łączące i uszczelniające zaporę w ilości wystarczającej dla sprawienia zapory o łącznej długości 4500 mb kpl. 1
6 Elementy ustalające i stabilizujące sprawioną zaporę w ilości wystarczającej do sprawienia zapory o łącznej długości 4500 mb kpl. 1
7 Narzędzia umożliwiajace sprawienie zapory kpl. 1
8 Worki na piasek o ładowności 15 kg z trokami do wiązania szt. 100
9 Szpadel szt. 2
10 Łopata szt. 2
11 Siekiera szt. 2
12 Młotek szt. 2

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
80 Kanistry i pojemniki na paliwo i środki smarne do sprzętu silnikowego kpl. 1
81 Zestaw naprwaczy zapory kpl. 1
82 Zestaw wyposażenia socjalnego dla załogi (naczynia i sztućce jednorazowe, czajnik elektryczny, puszki metalowe lub pojemniki z tworzywa sztucznego na żywnośc, itp.) szt. 1
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.