FANDOM


Standard wyposażenia kontenera pożarniczego - kontener przeciwpowodziowy z łodziami typu KPpŁEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera przeciwpowodziowego, wyposażonego w płaskodenne łodzie. Wyposażenie kontenera służy do ewakuacji ludności i ich mienia z terenó zalanych powodzią.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

  • KPpŁ

WyposażenieEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Koło ratunkowe szt. 4
2 Rzutka ratownicza szt. 8
3 Kamizelka asekuracyjna o wyporności 50 N dla załogi szt. 6
4 Kamizelka ratunkowa o wyporności 150N dla ewakuowanych szt. 12
5 Ubranie do pracy w wodzie szt. 6
6 Spodnie wodery szt. 6
7 Uprząż asekuracyjna jednoczęściowa kpl. 6
8 Peleryna przeciwdeszczowa z kapturem szt. 20
9 Buty gumowe para 6

Grupa 4 - sprzęt ratowniczy dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
10 Łódź ewakuacyjna płaskodenna 8 osobowa szt. 2
11 Silnik zaburtowy spalinowy strugowodny, moc min. 25 kW kpl. 2
12 Linka asekuracyjna 08 o wytrzymałości min. 200 kg i długości 50 m na zwijadle szt. 6

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
13 Wiosło do łodzi z „dulką" szt. 8
14 Bosak łodziowy szt. 4
15 Czerpak do wody szt. 4
16 Łopata szt. 2
17 Szpadel szt. 2
18 Młotek (2 kg) szt. 2
19 Siekiera (1,5 kg) szt. 2
20 Bosak szt. 2
21 Kotwica składana z linką 20 m szt. 4
22 Koc szt. 16
23 Boje pływające z linkami 10 m szt. 6
24 Namiot 6-cio osobowy o stelażu pełnopneumatycznym lub półpneumatycznym. Do pompowania przęseł namiotu należy zapewnić odpowiednią pompkę (kompresor) lub butle powietrzne o pojemności umożliwiającej 2-krotne rozłożenie namiotu. Zestaw naprawczy do komór stelaża i powłoki namiotu. kpl. 1
25 Śpiwór typu „mumiowego" kpl. 6
26 Urządzenia grzewcze i wentylacyjne do namiotu kpl. 1
27 Łóżko polowe szt. 6

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
28 Lampa oświetleniowa w kloszu w ochronnym w wykonaniu hermetycznym (min. IP 44 ) do podwieszenia w namiocie wraz z przedłużaczem kpl. 2
29 Przedłużacz na zwijadle 20 m (min. IP 67) szt. 2
30 Przedłużacz 10 m (min. IP 67) zakończony rozdzielaczem na 4 gniazdka szt. 2
31 Najaśnica 500W (min. IP 55) ze statywami kpl. 4
32 Agregat prądotwórczy min. 3,5 kVA stopień ochrony min. IP 54 kpl. 1
33 Reflektor poszukiwawczy o mocy min. 100 W w wykonaniu wodoszczelnym z ładowarką kpl. 2
34 Race sygnalizacyjne szt. 200
35 Pochodnie chemiczne szt. 200

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
36 Kanister na paliwo (rodzaj, ilość i wielkość powinna być dobrana w zależności od asortymentu paliw oraz powinna umożliwić co najmniej 2-krotne napełnienie zbiorników, przy zapewnieniu czasu pracy nie krótszego niż 10 godzin) kpl. 1
37 Zestaw wyposażenia socjalnego dla załogi (naczynia i sztućce jednorazowe, czajnik elektryczny, puszki metalowe lub pojemniki z tworzywa na żywność, itp.) kpl. 1
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.