FANDOM


Standard wyposażenia kontenera pożarniczego - kontener inżynieryjno-techniczny typu KInżEdit

WstępEdit

Poniższy standard wyposażenia stanowi wykaz wymaganego wyposażenia kontenera inżynieryjno-technicznego. Kontener ten jest przeznaczony do wspomagania działań z zakresu ratownictwa technicznego, szczególnie podczas usuwania skutków katastrof komunikacyjnych, katastrof budowlanych, czy klęsk żywiołowych na znacznym obszarze.
Dopuszcza się również, ze względu na specyficzne zagrożenia, występujące na obszarze chronionym jednostki użytkującej, wyposażenie kontenera w dodatkowy sprzęt. Doposażenie kontenera może się odbyć w ramach przewidzianej rezerwy masy na dodatkowe obciążenie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii rozmieszczania wyposażenia określonych w stosownych przepisach i normach.

Klasyfikacja i oznaczenie samochodu
Edit

Kontener musi spełniać wymagania przepisów krajowych dla kontenerów pożarniczych (Dz. U Nr 85 z 2010 r., poz. 553, Załącznik pkt. 4.3.4.4). Kontenera nie klasyfikuje się wg normy PN-EN 1846-1.

Konstrukcja oznaczenia do celów wewnętrznych PSP
Edit

  • KInż

WyposażenieEdit

Podany asortyment i ilości należy traktować, jako minimalne chyba, ze w tabeli podano inaczej. Jeżeli w tabeli nie podano ilości - chodzi o 1 sztukę lub 1 komplet.
UWAGA - Do pozycji oznaczonych * (gwiazdką) pod tabelami podano uwagi z numerem pozycji, do której się odnoszą.

Wyposażenie ratownicze
Edit

Grupa 1 - wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
1 Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem para 2
2 Okulary ochronne przeciwodpryskowe para 12
3 Rękawice robocze para 12

Grupa 5 - narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnejEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
4 Podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 800 kN - skok tłoka — 50 mm  kpl. 2
5 Podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 400 kN - skok tłoka — 50 mm kpl. 1
6 Podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 200 kN   - skok tłoka — 50 mm kpl. 1
7 Płaski podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 800 kN - skok tłoka — 10 mm kpl. 1
8 Płaski podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 400 kN - skok tłoka — 10 mm kpl. 1
9 Płaski podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 200 kN - skok tłoka — 10 mm kpl. 1
10 Płaski podnośnik hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność — 100 kN - skok tłoka — 10 mm kpl. 1
11 Młot udarowo-obrotowy o napędzie spalinowym z zestawem końcówek i wierteł kpl. 2
12 Młot udarowo-obrotowy o napędzie elektrycznym z zestawem końcówek i wierteł kpl. 4
13 Pilarka do drewna o napędzie spalinowym, długość prowadnicy min, 400 mm z zapasowym łańcuchem i prowadnicą kpl. 2
14 Pilarka ratownicza z łańcuchem widiowym i osłoną prowadnicy z regulacją głębokości cięcia. Prowadnica długości 500 mm kpl. 2
15 Pilarka do stali i betonu o napędzie spalinowym z zestawem tarcz ściernych i ratowniczych kpl. 4
16 Pilarka do stali i betonu o zwiększonej głębokości cięcia z napędem spalinowym i zestawem tarcz obwodowych kpl. 1
17 Podnośnik stopowy hydrauliczny (z pompą zasilającą i przewodami) o parametrach: - nośność min. 100 kN - wysokość w stanie złożonym maks. 500 mm - skok tłoka min. 250 mm kpl. 4
18 Zestaw podpór hydraulicznych lub pneumatycznych z kompletem przedłużek i końcówek roboczych oraz urządzeniem zasilającym o parametrach: - nośność — 90 kN - zakres długości roboczych — od 1,2 do 2,7 m kpl. 4
19 Podpory stabilizacyjne mechaniczne o długości regulowanej w granicach 0,6-1 m, nośność 20 kN kpl. 8
20 Podpory stabilizacyjne mechaniczne o długości regulowanej w granicach 1-1,7 m, nośność 20 kN kpl. 8
21 Podpory stabilizacyjne mechaniczne o długości regulowanej w granicach 1,7-3 m, nośność 20 kN kpl. 8
22 Przenośna linowa przyciągarka mechaniczna o sile uciągu min. 3 t, z osprzętem kpl. 2
23 Przenośna łańcuchowa wciągarka mechaniczna o sile udźwigu min. 3 t, z osprzęte kpl. 2
24 Wielozadaniowe narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny) szt. 4
25 Lokalizator zbrojenia, rur, kabli i pustek w betonie szt. 1
26 Szpadel szt. 6*
27 Łopata szt. 6*
28 Szufla szt. 4*
29 Kilof szt. 4*
30 Widły 5-cio zębne szt. 4
31  Młot 10 kg szt. 2
32 Młot 5 kg szt. 2
33 Siekiera 2 kg szt. 2
34 Siekiera 1 kg szt. 2
35 Nożyce do prętów o średnicy 12 mm szt. 2
36 Zestaw narzędzi ślusarskich* szt. 1
37 Zestaw narzędzi ślusarskich w wykonaniu nieiskrzącym* szt. 1
38 Zestaw desek, belek i podkładów drewnianych szt. 1

Grupa 8 - sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łącznościEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
39 Agregat prądotwórczy min. 8 kVA szt. 1
40 Przedłużacz elektryczny 400 V o długości 50 m, na bębnie (min. IP 67) szt. 4
41 Przedłużacz elektryczny 230 V o długości 30 m, na bębnie (min. IP 67) szt. 4
42 Rozdzielacz elektryczny 400/230 V (3f/3f+lf+lf+lf) (min. IP 67) szt. 4
43 Rozdzielacz elektryczny 230 V (1f/lf+lf+1t) (min. IP 67) szt. 4
44 Najaśnica 500W (min. IP 56) ze statywem kpl. 4
45 Latarka w wykonaniu Ex z ładowarką kpl. 6
46 Lokalizator zbrojenia, rur, kabli i pustek w betonie szt. 2

Grupa 10 - osprzęt pomocniczyEdit

L.p. Nazwa wyposażenia J.m. Ilość, wielkość, typ
47 Kanister na paliwo (rodzaj, ilość i wielkość powinna być dobrana w zależności od asortymentu paliw oraz powinna umożliwić co najmniej 2-krotne napełnienie zbiorników, przy zapewnieniu czasu pracy nie krótszego niż 4 godziny) kpl. 1
W przypadku wyszczególnienia wyposażenia bez podania wartości parametrów charakterystycznych, rodzaj parametrów i wartości graniczne, a także typ urządzenia ustala użytkownik, zależnie od własnych potrzeb. Jeżeli nie podano w tabeli lub w uwagach do niej, ukompletowania zestawu lub akcesoriów, to ukompletowanie ustala użytkownik.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.