FANDOM


Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Technicznego - wyposażenie normatywneEdit

Standard gotowości operacyjnej SGRTechEdit

Poziom Gotowości AEdit

 • Dla poziomu gotowści A określa się zdolność do podjęcia działań ratowniczych przez conajmniej 6 ratowników o minimalnych kwalifikacjach, wyposażonych w stosowny sprzęt, przy zachowaniu czasu alarmowania nie dłuższego niż 45 minut (min. 2 pojazdy ratownicze).
 • Obsada Poziomu gotowości A  powinna składać się conajmniej z 36 strażaków lub ratowników w tym
  • 12 ratowników z uprawnieniami hakowego;
  • 6 ratowników z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy;
 • Powina być zorganizowana tak, aby obsada zapewniała co najmniej 6 strażaków lub ratowników w tym:
  • 2 ratowników z uprawnieniami hakowego;
  • 2 ratowników z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy;
 • Schemat organizacyjny SGRTech A to
  • Dowódca / Zastępca Dowódcy SGRTech - SLRr/SLOP - 1-2 ratowników
  • SCRt/SRt (z HDS) - 2-3 ratowników
  • SCRd/SCRt "MegaCIty" - 2-3 ratowników


Poziom Gotowości BEdit

 • Dla poziomu gotowści B określa się zdolność do podjęcia działań ratowniczych przez conajmniej 9 ratowników o minimalnych kwalifikacjach, wyposażonych w stosowny sprzęt, przy zachowaniu czasu alarmowania nie dłuższego niż 60 minut.
 • Obsada Poziomu gotowości B  powinna składać się conajmniej z 54 strażaków lub ratowników w tym
  • 30 ratowników z uprawnieniami hakowego;
  • 18 ratowników z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy;
 • Powina być zorganizowana tak, aby obsada zapewniała co najmniej 9 strażaków lub ratowników w tym:
  • 5 ratowników z uprawnieniami hakowego;
  • 3 ratowników z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiącego wyposażenie grupy;
 • Schemat organizacyjny SGRTech B to
  • Dowódca / Zastępca Dowódcy SGRTech - SLRr/SLOP
  • SCRt/SRt (z HDS)
  • SCRd/SCRt "MegaCIty"
  • SDz (min. 30T)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.