FANDOM


Struktura SekcjiEdit

Pojęcie "sekcja" w każdej OSP jest powszechnie znane, ale nie zaszkodzi trochę je przybliżyć, choćby tym którzy niejednokrotnie obserwowali strażaków z tajemniczymi znakami na piersiach biorących udział w zawodach.

Opierając się na definicji - sekcja jest najmniejszą jednostką taktyczną strażaków (ratowników) dysponujących odpowiednim sprzętem, zdolnych do podjęcia określonych zadań.

W ochotniczych strażach pożarnych stanowi np. załogę jednego samochodu gaśniczego lub specjalnego (w PSP najmniejszą jednostką taktyczną jest zastęp). W warunkach działalności społecznej podziału na sekcje dokonuje się zazwyczaj w sposób mniej precyzyjny niż w PSP. Tworzone są jednostki, przypisuje się nawet poszczególnym ich członkom określone funkcje na okresy stałe, ale czyni się to głównie dla osiągnięcia celów szkoleniowych, organizacyjnych lub podczas przygotowań do startów w zawodach sportowo-pożarniczych.

W celach operacyjno-taktycznych sekcje formowane sa doraźnie, a czas formowania mieścić się musi między ogłoszeniem alarmu, a dojazdem do miejsca zdarzenia. Z uwagi na fakt, że nigdy nie wiadomo, którzy strażacy przybiegną na alarm działanie to jest pospieszne i niewygodne. Jest jednak niestety potrzebne, bo bez podziału ról wśród członków załogi trudne byłoby lub niemożliwe wykonanie zadania ratowniczego.

Generalnie przyjmuje się, że w skład wchodzi od 2 do 10 strażaków. Funkcje w strukturze rozbudowanej przedstawiają się następująco:

Dowodca
 Dowódca Sekcji
Przodownik1
 Przodownik I Roty
Pomocnik1
 Pomocnik I Roty
Przodownik2
 Przodownik II Roty
Pomocnik2
 Pomocnik II Roty
Przodownik3
 Przodownik III Roty
Pomocnik3
 Pomocnik III Roty
Mechanik
 Kierowca-mechanik
Lacznik
 Łącznik

Pełnej, składajacej się z trzech rot struktury nie wykorzystuje się przktycznie podczas walki z pożarami. Będące w dyspozycji OSP pojazdy pożarnicze umożliwiają najczęściej wyjazd do pożaru sekcji składającej się z sześciu, czterech lub tylko z trzech osób. W składzie każdej sekcji jest dowódca i mechanik (kierowca-mechanik). Pozostali jej członkowie, w zależności od możliwości i potrzeb, tworzą jedną, dwie lub trzy roty. W zależności od rodzaju pojazdu umieszczenie strażaków w jego wnętrzu przedstawia się następująco:

Sekcjagba
GBA 2,5/16
GBM 3/8
GBAM 2/8+8
GLM 8
Sekcjagcba
GCBA 6/32 (Jelcz)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.