FANDOM


Rozpoznawanie substancji chemicznych w transporcieEdit

TabliceEdit

Numer rozpoznawczy właściwości niebezpiecznego materiału składa się z dwóch lub trzech cyfr.

Tablica 1
Tablica 2
 • numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa (właściwości materiału ) - część górna
 • numer identyfikacyjny przewożonego materiału - część dolna
 • X - absolutny zakaz kontaktu z wodą

Pierwsza cyfra - rodzaj niebezpieczeństwa materiału


 • 2 - oznacza gaz
 • 3 - łatwopalność cieczy / par / gazów
 • 4 - materiał stały zapalny
 • 5 - materiał utleniający / podtrzymujący palenie
 • 6 - działanie trujące
 • 7 - materiał radioaktywny
 • 8 - działanie żrące

Druga i trzecia cyfra - stopień zagrożenia


 • 0 - brak dodatkowego zagrożenia
 • 1 - wybuchowość
 • 2 - zdolność wytwarzania gazu
 • 3 - łatwopalność
 • 5 - właściwości utleniające
 • 6 - toksyczność
 • 7 - działanie radioaktywne
 • 8 - działanie żrące
 • 9 - niebezpieczeństwo samoczynnej i gwałtownej reakcji

Podwójna cyfra oznacza intensywność głównego niebezpieczeństwa np. 33

Diament niebezpieczeństwa
Edit

Diament 1

Sektor 1 – biały

Puste pole w środku – woda dopuszczalna jako środek gaśniczy

Diament 2
Diament 3

Nie używać wody jako środka gaśniczego

Przy uwolnieniu materiału niebe    zpieczeństwo promieniowania (materiał radioaktywny)

Sektor 2 - żółtyEdit

 • 4 – Duże niebezpieczeństwo eksplozji
 • 3 – Niebezpieczeństwo eksplozji pod wpływem działania ciepła lub silnego wstrząśnięcia (np. przy uderzeniach). Wydzielić strefę zagrożenia. Gasić tylko zza osłony.
 • 2 – Możliwe silne reakcje chemiczne. Konieczne podjęcie wzmożonych środków ostrożności. Gaszenie z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
 • 1 – Przy ogrzaniu materiał niestabilny. Konieczne zachowanie środków ostrożności.
 • 0 – Brak niebezpieczeństwa w normalnych warunkach

Sektor 3 - czerwonyEdit

 • 4 – Materiał ekstremalnie łatwopalny przy każdej temperaturze.
 • 3 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy normalnej temperaturze.
 • 2 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy ogrzaniu.
 • 1 – Niebezpieczeństwo zapalenia przy kontakcie z ogniem ( płomieniem ).
 • 0 – Nie występuje niebezpieczeństwo zapalenia w normalnych warunkach.

Sektor 4 - niebieski - zagrożenie zdrowiaEdit

 • 4 – Bardzo niebezpieczny, unikać kontaktu z płynem lub parami bez pełnej ochrony. Unikać obecności w strefie zagrożenia.
 • 3 – Bardzo niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w pełnym ubraniu ochronnym i aparacie izolującym.
 • 2 – Niebezpieczny, obecność w strefie zagrożenia tylko w aparacie ochrony dróg oddechowych.
 • 1 – Małe niebezpieczeństwo, zalecane maski z wkładami filtrującymi.
 • 0 – Brak zagrożenia.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.