FANDOM


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie:Edit

Siły i środki KM PSP Będzin:Edit

Siły i środki JRG PSP Będzin:Edit

Dyslokacje:Edit

Adres:Edit

  • KP PSP Będzin
  • ul. Modrzejowska
  • 42-500 Będzin


  • JRG PSP Będzin
  • ul. Modrzejowska
  • 42-500 Będzin


  • tel: (032) 267-56-83
  • fax: (032) 762 21 57
  • www: www.kppspbedzin.pl
  • e- mail: pspbedzin@katowice.kwpsp.gov.pl
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.