FANDOM


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w RybnikuEdit

Siły i środki KM PSP Rybnik:Edit

Siły i środki JRG PSP Rybnik:Edit

Dyslokacje:Edit

Adres:Edit

  • KM PSP Rybnik
  • ul. Św. Józefa 4
  • 44-200 Rybnik


  • JRG PSP Rybnik
  • ul. Św. Józefa 4
  • 44-200 Rybnik


  • tel: (032) 439 58 02
  • fax: (032) 439 58 10
  • www: www.kmpsprybnik.pl
  • e-mail: psprybnik@katowice.kwpsp.gov.pl
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.