FANDOM


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:Edit

Siły i środki KM PSP Częstochowa:Edit

Siły i środki JRG-1 PSP Częstochowa:Edit

Siły i środki JRG-2 PSP Częstochowa:Edit

Siły i środki JRG-3 PSP Częstochowa:Edit

Siły i środki JRG-4 PSP Koniecpol:Edit

Dyslokacje:Edit

Adres:Edit

 • KM PSP Częstochowa
 • ul. Sikorskiego 82/94
 • Częstochowa


 • JRG-1 PSP Częstochowa
 • ul. Rejtana 25/35
 • Częstochowa


 • JRG-2 PSP Częstochowa
 • ul. Sikorskiego 82/94
 • Częstochowa


 • JRG-3 PSP Częstochowa
 • ul. Strażacka 3
 • Częstochowa


 • JRG-4 PSP Koniecpol
 • ul. Mickiewicza 40
 • Koniecpol
 • tel: (034) 361 15 65
 • fax: (034) 361 49 93
 • www: www.straz.czestochowa.pl
 • e- mail: pspczestochowa@katowice.kwpsp.gov.pl
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.