FANDOM


Dystynkcje OSPEdit

Wzory dystynkcji noszonych przez członków Ochotniczych Straży PożarnychEdit

Strazak
Strażak
Starszy Strazak
Starszy Strażak
Dowodca Roty
Dowódca Roty
Pomocnik Dowodcy Sekcji
Pomocnik Dowódcy Sekcji
Dowodca Sekcji
Dowódca Sekcji
Pomocnik Dowodcy Plutonu
Pomocnik Dowódcy Plutonu
Dowodca Plutonu
Dowódca Plutonu
Czlonek Zarzadu
Czlonek Zarządu
Czlonek Komisji Rewizyjnej
Czlonek Komisji Rewizyjnej
Zastepca Naczelnika
Zastępca Naczelnika
Naczelnik
Wiceprezes Naczelnik
Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prezes
  Prezes

Dystynkcje Członków Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Gminnej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP
Edit

Czlonek Zarzadu Gminnego
Członek Zarządu
Czlonek Gminnej Komisji Rewizyjnej
Czlonek Komisji Rewizyjnej
Czlonek Prezydium Zarzadu
Członek Prezydium Zarządu
Komendant Gminny
Komendant Gminny
Przewodniczacy Gminnej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Prezes Gminny
Prezes
Kapelan Gminny
Kapelan Gminny

Dystynkcje Członków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Powiatowej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RPEdit

Czlonek Zarzadu Powiatowego
Członek Zarządu Powiatowego
Czlonek Powiatowej Komisji Rewizyjnej
Członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej
Czlonek Prezydium Zarzadu Powiatowego
Członek Prezydium Zarządu Powiatowego
Wiceprzewodniczacy Powiatowej Komisji Rewizyjne
Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczacy Powiatowej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjne
Wiceprezes Zarzadu Powiatowego
Wiceprezes Zarządu Powiatowego
Prezes Zarzadu Powiatowego
Prezes Zarządu Powiatowego
Kapelan Powiatwy
Kapelan Powiatowy

Dystynkcje Członków Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP i Wojewódzkiego Sądu Honorowego Związku OSP RPEdit

Członek Zarządu woj
Członek Zarządu
Członek Woj KomRew
Członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Członek Woj Sądu Honorowego
Członek Wojewózkiego Sądu Honorowego
Członek Prezydium Woj
Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego
Przewodniczący woj kom rew
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący woj sądu honorowego
Wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego
Przewodniczący woj kom rew
Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący woj sądu honorowego
Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego
Wiceprezes woj zarządu
Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego
Prezes woj zarządu
Prezes Zarządu Wojewódzkiego
Kapelan wojewódzki
Kapelan Wojewódzki


Dystynkcje Członków Zarządu Oddziału Głównego Związku OSP RP, Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP i Głównego Sądu Honorowego Związku OSP RP
Edit

Członek Zarządu Głównego
Członek Zarządu Głównego
Członek Głównej KomRew
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
Członek Głównego Sądu Honorowego
Członek Głównego Sądu Honorowego
Członek Prezydium Zarządu Głównego
Członek Prezydium Zarządu Głównego
Wiceprzewodniczący Głównej KomRew
Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Wiceprzewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Przewodniczący Głównej KomRew
Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Przewodniczący Głównego Sądu Honorowego
Wiceprezes Zarządu Głównego
Wiceprezes Zarządu Głównego
Prezes Zarządu Głównego
Prezes Zarządu Głównego
Kapelan Krajowy
Kapelan Krajowy
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.